Naturskadeordningen

Du kan søke erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en vanlig privat forsikring.


Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på:

  • veier og broer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaier/moloer av stein/betong
  • skog - forårsaket av flom og skred
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Skaden må direkte skyldes en naturulykke og skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring.
Søknaden må leveres innen tre måneder etter at naturskaden oppsto.

Søknad om erstatning etter naturskade

Landbruksdirektoratet om naturskadeordningen

Åpne kontaktskjema