Statlig naturskadeerstatning gjelder bare for skade på objekter som ikke kan forsikres gjennom en alminnelig forsikring. Skadet objekt kan ikke være eid av stat eller kommune. Søknader om naturskadeerstatning leveres her.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Søknaden må leveres innen tre måneder etter at naturskaden oppstod.

Statlig naturskadeerstatning gjelder bare for skade på objekter som ikke kan forsikres gjennom en alminnelig forsikring. Skadet objekt kan ikke være eid av stat eller kommune.

Formålet med den statlige erstatningsordningen er at skadelidte skal kunne fortsette sin virksomhet også etter en naturulykke.

Søknaden er elektronisk og skal brukes til å søke om erstatning fra staten etter en naturskade. I søknaden må du beskrive hendelsen som forårsaket skaden, samt skadeobjektet før og etter skaden oppstod. Du må også legge ved dokumentasjon som bilder og kart, anbud over gjenopprettingskostnader/egenoppgave over kostnader, eller takst.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om erstatning etter naturskade finner du her:
Statens naturskadeordning

Åpne kontaktskjema