Grønt investeringstilskudd i distriktene

Grønt investeringstilskudd retter seg mot industribedrifter som skal gjennomføre større investeringsprosjekter i det distriktspolitiske virkeområdet. Prosjektene må ha positiv miljøeffekt og ha som mål å bidra til utviklingen av helhetlige og sirkulære verdikjeder.


Hvem kan søke grønt investeringstilskudd?

Tilskuddet retter seg mot industribedrifter i det distriktspolitiske virkeområdet.

Innovasjon Norge - Grønt investeringstilskudd i distriktene

Åpne kontaktskjema