Grønt investeringstilskott i distrikta

Grønt investeringstilskot rettar seg mot industribedrifter som skal gjennomføre større investeringsprosjekt i det distriktspolitiske verkeområdet. Prosjekta må ha positiv miljøeffekt og ha som mål å bidra til utviklinga av heilskaplege og sirkulære verdikjeder.


Kven kan søke grønt investeringstilskott?

Tilskottet rettar seg mot industribedrifter i det distriktspolitiske verkeområdet.

Innovasjon Norge - Grønt investeringstilskott i distrikta

Åpne kontaktskjema