Eksportprogrammet - Global Growth

Innovasjon Norge tilbyr hvert år eksportprogrammet Global Growth til grupper av ambisiøse og eksportorienterte bedrifter. Hensikten er å bidra til at norske bedrifter lykkes i nye markeder, eller øker salget i markeder der de allerede er posisjonert.


Programmene er skreddersydd for bedrifter innenfor samme sektor, og består av forberedende kurs hjemme og samlinger i de aktuelle internasjonale markedene. I tett samarbeid med næringer hjemme, Innovasjon Norges kontorer i utlandet samt andre internasjonale aktører vil Innovasjon Norge åpne "de riktige" dørene for å øke mulighetene for eksportsuksess.

Hvem er dette programmet for?

  • Global Growth er rettet mot bedrifter som har et høyt ambisjonsnivå, en eksportstrategi forankret i styret og ressurser som kreves for å skalere. 

Innovasjon Norge om Global Growth

Åpne kontaktskjema