Eksportprogrammet - Global Growth

Eksportprogrammet Global Growth er Innovasjon Norges kompetanseprogram for etablerte og ambisiøse bedrifter som ønsker å vokse internasjonalt og lykkes i nye markeder.


Innovasjon Norge følger deltakerbedriftene hele veien ut i markedet, kobler dem med relevante internasjonale og norske aktører, og skaper arenaer for kompetanse- og nettverksbygging. Hvert program er skreddersydd for bedrifter innenfor samme sektor og/eller marked.

Hvem er denne tjenesten for?

  • Programmet er rettet mot bedrifter som har et høyt ambisjonsnivå, en eksportstrategi forankret i styret og ressurser som kreves for å skalere. 
Open contact form