Eksportprogrammet - Global Growth

Eksportprogrammet Global Growth er Innovasjon Noreg sitt kompetanseprogram for etablerte og ambisiøse bedrifter som ønskjer å vekse internasjonalt og lukkast i nye marknader.


Programmet består av kurs, rådgjeving og samlingar både i Noreg og i aktuelle eksportmarknader.

Innovasjon Noreg følgjer deltakarbedriftene heile vegen ut i marknaden, koplar dei med relevante internasjonale og norske aktørar, og skapar arenaar for kompetanse- og nettverksbygging. Kvart program er skreddarsydd for bedrifter innanfor same sektor og/eller marknad.

Kven er denne tenesta for?

  • Programmet er retta mot bedrifter som har eit høgt ambisjonsnivå, ein eksportstrategi forankra i styret og ressursar som vert kravd for å skalere. 

Innovasjon Noreg om Global Growth

Åpne kontaktskjema