Fond for utøvende kunstnere

Profesjonelle utøvende kunstnere kan søke fra fondets ulike støtteordninger som støtte til innspilling av fonogram, prosjektstøtte innen musikk, teater og dans, reisestøtte, kurs og etterutdanningsstipend.


Med profesjonelle utøvende kunstnere menes musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk og har dette yrket som sitt hovederverv. Utøverne må bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.

Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre.  Midlene går til freelancevirksomhet og til frie grupper.

Støtte fra fondet er i all hovedsak øremerket honorar til de utøvende kunstnerne som deltar i prosjektene det søkes støtte til.

Fondets støtteordninger:

  • Reisestøtte
  • Prosjektstøtte (for musikk, lanseringskonserter, dans, teater, musikkteater/blandet scenekunst og kurs/seminar.)
  • Innspillinger - fonogram
  • Etterutdanningsstipend
  • FFUKs utøverstipend

Fond for utøvende kunstnere om støtteordninger

Åpne kontaktskjema