Fond for utøvende kunstnere

Profesjonelle utøvende kunstnere kan søke fra fondets ulike støtteordninger som støtte til innspilling av fonogram, prosjektstøtte innen musikk, teater og dans, reisestøtte, kurs og etterutdanningsstipend.


Med profesjonelle utøvende kunstnere menes musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk og har dette yrket som sitt hovederverv. Utøverne må bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.

Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre.  Midlene går til freelancevirksomhet og til frie grupper.

Støtte fra fondet er i all hovedsak øremerket honorar til de utøvende kunstnerne som deltar i prosjektene det søkes støtte til.

Fondets støtteordninger:

Innspillinger - fonogram

Det kan søkes støtte til innspilling av fullengdes album som foretas i Norge med minimum spilletid på 25 minutter, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber i Norge. Søker man flere instanser om støtte, skal dette oppgis i søknaden. Utgivelsen må være sikret å komme i handelen gjennom profesjonelle distribusjonskanaler. Det gis ikke støtte til innspillinger som er påbegynt eller gjennomført, men det er åpnet for at to allerede utgitte singler kan være med på et album man søker støtte for å spille inn.

Prosjektstøtte

Prosjektstøtte er delt opp i kurs/seminar, musikk, dans, teater, musikkteater/blandet scenekunst og lanseringskonserter, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i Norge. Det kan ikke søkes støtte til skapende arbeid, og fondet har ingen ordning tilsvarende Kulturrådets støtte til forprosjekt. FFUK gir ikke støtte til konserter/forestillinger med visning på digitale plattformer eller til innspilling av dansefilmer, musikkvideoer med mer.

Det gis ikke støtte til prosjekter som er i gang eller gjennomført.

Reisestøtte

Profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke støtte til reiser med kunstfaglig innhold, for eksempel kurs/seminar, mesterklasser, workshops, prøvespill/audition eller privattimer hos timelærer eller kunstfaglig institusjon. Det gis ikke støtte til reiser der formålet er skapende virksomhet, som komponering og skriving, eller "inspirasjonsreiser".

Etterutdanningsstipend

Stipendet kan søkes til lengre opphold i utlandet, hvor man for eksempel skal gå kurs, skoler eller ta privattimer for å etterutdanne seg innenfor det utøvende yrket. Du må allerede være etablert som utøvende kunstner for å kunne søke om stipend. Det kan kun sendes personlig søknad om stipend.

Open contact form