Fond for utøvende kunstnere

Profesjonelle utøvende kunstnere kan søke fra fondets ulike støtteordninger som støtte til innspilling av fonogram, prosjektstøtte innen musikk, teater og dans, reisestøtte, kurs og etterutdanningsstipend.


Med profesjonelle utøvende kunstnere menes musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk og har dette yrket som sitt hovederverv. Utøverne må bo og hovedsakelig ha sitt virke i Norge.

Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre.  Midlene går til freelancevirksomhet og til frie grupper.

Fondets støtteordninger:

  • Innspilling av fonogram
  • Prosjektstøtte innen musikk, teater og dans
  • Reisestøtte
  • Stipend for etterutdanning

Støtte fra fondet er i all hovedsak øremerket honorar til de utøvende kunstnerne som deltar i prosjektene det søkes støtte til.

Innspillinger - Fonogram

Det kan søkes støtte til innspilling av fullengdes album som foretas i Norge med minimum spilletid på 25 minutter, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber i Norge. Søker man flere instanser om støtte, skal dette oppgis i søknaden. Fondet gir støtte til fysiske eller digitale utgivelser som er tilgjengelig gjennom en eller flere profesjonelle salgskanaler.  Det gis ikke støtte til innspillinger som er påbegynt eller gjennomført.

Prosjektstøtte

Prosjektstøtte er delt opp i kurs/seminar, musikk, dans, teater og musikkteater/blandet scenekunst, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i Norge. Det kan søkes støtte til konserter, turnéer, produksjon av forestillinger, visning av forestillinger, med mer. Når det gjelder musikkteater, må prosjektet ha en scenisk formidling som inneholder flere utøverkategorier; musikere, sangere, skuespillere og/eller dansere. Du kan ikke søke støtte til kjøp av instrumenter og utstyr eller støtte til konserter/forestillinger med visning på digitale plattformer eller til innspilling av dansefilmer, musikkvideoer med mer. Det gis ikke støtte til prosjekter som er i gang eller gjennomført.

Reisestøtte

Profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke støtte til reiser med kunstfaglig innhold, for eksempel kurs/seminar, mesterklasser, workshops eller prøvespill/audition. Det gis ikke støtte til reiser der formålet er skapende virksomhet, som komponering og skriving.

Reise- og etterutdanningsstipend

Stipendet kan søkes til lengre opphold i utlandet, hvor man for eksempel skal gå kurs, skoler eller ta privattimer for å etterutdanne seg innenfor det utøvende yrket. For å komme i betraktning må man ha en profesjonell karriere å vise til. Fondet deler ut reise- og etterutdanningsstipend en gang i året.

Ved innvilget søknad og endring i opprinnelige planer må det søkes godkjenning fra fondet før prosjektet er gjennomført da dette kan føre til at den innvilgende støtten reduseres.

Open contact form