Bedriftsnettverk

Har bedriften din vekstambisjoner og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter? Innovasjon Norge kan tilby faglig veiledning og finansiering til etablering og utvikling av strategiske bedriftsnettverks- prosjekter.


Samarbeid gir fordeler

Et bedriftsnettverk kan hjelpe små- og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner til å etablere kommersielt, strategisk og markedsrettet samarbeid for å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft.

Målet er økt vekst og verdiskaping i bedriftene gjennom utvikling og realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder i utlandet eller i Norge, der samarbeid gir synergier og strategiske fordeler.

Hvem kan søke?

Bedriftsnettverk i de aller fleste bransjer og næringer i hele landet kan søke om støtte til hovedprosjekter med inntil tre års varighet.

Deltakerne i bedriftsnettverket må enes om at én av deltakerbedriftene tar rollen som søkerbedrift/administrator på vegne av nettverket.

Søkerbedriften må drive økonomisk virksomhet i Norge, ha sunn økonomi og være registrert i Foretaksregisteret i Norge.

Innovasjon Norge om støtte til bedriftsnettverk

Åpne kontaktskjema