Bedriftsnettverk

Har bedriften din vekstambisjoner og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter? Innovasjon Norge kan tilby tilskudd til etablering og utvikling av bedriftsnettverk.


Gjennom bedriftsnettverk kan små- og mellomstore bedrifter etablere målrettede, kommersielle og markedsrettede samarbeid for å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft.
Målet er vekst og verdiskaping i deltakerbedriftene gjennom realisering av nye markedsmuligheter.

  • Hvem kan søke?
  • Ordningen retter seg mot bedriftsnettverk i hele landet og i de fleste bransjer.
  • Prosjektperioden for et bedriftsnettverk er normalt 3 år, unntaksvis 4 år. For å få innvilget støtte for et fjerde år skal bedriftsnettverket ha ambisiøse, store prosjekter knyttet til f.eks. verdikjedeutvikling, sirkulære forretningsmodeller, industriell symbiose, innovasjonsprosjekter som krever mer tid for å få verdi ut av samarbeidet. Tilsagn for et fjerde år behandles gjennom egen søknad (i prosjektets tredje år).
  • Deltakerne i bedriftsnettverket må enes om at én av bedriftene tar rollen som administrator på vegne av nettverket og står som søker på vegne av nettverket.
  • Administrator-bedriften må drive økonomisk virksomhet i Norge, ha sunn økonomi og være registrert i Foretaksregisteret i Norge.
Open contact form