Finansiering av kurs for reiselivet

Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre Innovasjon Norges reiselivskurs, kan kontakte det lokale Innovasjon Norge-kontoret og få hjelp til å søke om finansiering.


Hvem kan søke?

Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre Innovasjon Norges reiselivskurs. For å finansiere kurset stiller vi krav til minimum 10 deltakende bedrifter på kurset.

Ditt lokale Innovasjon Norge-kontor kan sjekke Innovasjon Norges arrangementsoversikt om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs og hjelpe til med søknaden.

Innovasjon Norge om finansiering av kurs for reiselivet

Åpne kontaktskjema