Finansiering av kurs for reiselivet

Innovasjon Norge organiserer praktisk rettede kurs for reiselivsnæringen. Søk om støtte til å gjennomføre ett av kursene.


Hvem kan søke?

Små og mellomstore bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre Innovasjon Norges reiselivskurs.

Ta kontakt med ditt lokale Innovasjon Norge-kontor før du sender inn en søknad. Kontoret kan sjekke om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs og hjelpe til med søknaden.

Innovasjon Norge om finansiering av kurs for reiselivet

Åpne kontaktskjema