Finansiering av kurs for reiselivet

Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre Innovasjon Norges reiselivskurs, kan kontakte det lokale Innovasjon Norge-kontoret og få hjelp til å søke om finansiering.


Hvem kan søke?

Bedrifter, nettverk eller organisasjoner som ønsker å kjøre Innovasjon Norges reiselivskurs. For å finansiere kurset stiller vi krav til minimum 10 deltakende bedrifter på kurset.

Ditt lokale Innovasjon Norge-kontor kan sjekke Innovasjon Norges arrangementsoversikt om tilsvarende kurs skal kjøres i nærområdet av andre arrangører, fortelle om det finnes midler igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs og hjelpe til med søknaden.

Open contact form