Finansiering av kurs for reiselivet

Innovasjon Noreg organiserer praktisk retta kurs for reiselivnæringa. Søk om støtte til å gjennomføra eitt av kursa.


Kven kan søkje?

Små og mellomstore bedrifter, nettverk eller organisasjonar som ønskjer å køyre Innovasjon Noreg sine reiselivskurs.

Ta kontakt med det lokale Innovasjon Noreg-kontoret ditt før du sender inn ein søknad. Kontoret kan sjekke om tilsvarande kurs skal køyrast i nærområdet av andre arrangørar, seie om det finst middel igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs og hjelpe til med søknaden.

Innovasjon Noreg om reiselivskurs

Åpne kontaktskjema