Finansiering av kurs for reiselivet

Bedrifter, nettverk eller organisasjonar som ønskjer å køyra Innovasjon Noregs reiselivskurs, kan kontakta det lokale Innovasjon Noreg-kontoret og få hjelp til å søkja om finansiering.


Kven kan søkje?

Bedrifter, nettverk eller organisasjonar som ønskjer å køyra Innovasjon Noregs reiselivskurs. For å finansiera kurset stiller me krav til minimum 10 deltakande bedrifter på kurset.

Ditt lokale Innovasjon Noreg-kontor kan sjekka Innovasjon Noregs arrangementsoversikt om tilsvarande kurs skal køyrast i nærområdet av andre arrangørar, fortelja om det finst midlar igjen på budsjettet for gjennomføring av kurs og hjelpa til med søknaden.

Innovasjon Noreg om reiselivskurs

Åpne kontaktskjema