Klage på andres bruk av ditt foretaksnavn

Hvis du mener at noen har registrert et foretaksnavn som kan forveksles med ditt, eller et domenenavn du har rett til, kan du klage på dette.


Klage på foretaksnavn

Hvis du mener at noen har registrert et foretaksnavn som kan forveksles med ditt særpregede foretaksnavn eller varemerke, kan du klage til Patentstyret og kreve administrativ overprøving.

Klage på foretaksnavn til Patentstyret

Det koster 4 000 kroner å kreve administrativ overprøving av et registrert foretaksnavn.

Klage på domenenavn

Hvis noen har registrert et domenenavn som du mener at du har rettigheter til, for eksempel ditt foretaksnavn eller varemerke, og du mener at den som har registrert det, måtte være klar over dette, kan du klage til Domeneklagenemnda.

Norid – klage på registrering av domenenavn

Det koster 6 215 kroner å få klagen behandlet. Beløpet refunderes hvis du vinner saken.

Åpne kontaktskjema