Design

Begrepet "design" brukes i flere sammenhenger med ulik betydning. I denne sammenhengen mener vi – svært forenklet – utseendet til et produkt eller en del av et produkt.


Med en designregistrering får du et dokumentert registreringsbevis som kan være til hjelp for å stoppe ulovlige etterligninger av utseendet til produktet ditt. Designregistreringen gir enerett til alle utforminger som gir samme helhetsinntrykk som det registrerte designet. Den som har retten til et design kan søke om å få registrert designet hos Patentstyret. Både virksomheter og enkeltpersoner kan søke.

Patentstyret om designbeskyttelse

Hva kan du designregistrere?

  • alle slags fysiske gjenstander fra bygninger til tannbørster, biler, klær, emballasje eller møbler
  • deler av en gjenstand, som hodet på en tannbørste, armlenet på en stol eller hanken på en kopp
  • skjermbilder og ikoner for dataskjermer
  • animasjoner, slik som ikoner for dataskjermer som viser en gjentatt bevegelse
  • typografiske skrifttyper
  • grafiske symboler og logoer
  • mønsteret på et servise eller et stoff (ornamentering)
  • et interiørmessig arrangement, som for eksempel et kaféinteriør eller et utstillingsvindu
  • et eksteriørmessig arrangement, som for eksempel et parkanlegg

Noen vilkår for å få en gyldig designregistrering

Designet må være nytt og gi et annet helhetsinntrykk enn tidligere kjente design. Tekniske løsninger kan ikke designregistreres, men de kan på visse vilkår vernes gjennom patentering. Du har anledning til å vise produktet ditt på markedet i inntil 12 måneder før du sender inn en søknad, men vær klar over at du ikke har noen designbeskyttelse i denne perioden. Ordningen kalles for «grace period» og gjelder for Norge og enkelte andre land (deriblant EU og USA). Lurer du på om et land har denne ordningen, bør du sjekke med deres nasjonale myndigheter.

Patentstyret om designbeskyttelse

Designloven

Designforskriften

Hvor lenge varer en designregistrering?

En designregistrering varer i 5 år fra den dagen du leverer søknaden, og kan fornyes hvert femte år i inntil 25 år. Selv om en designregistrering er utløpt, kan produktet fortsatt være beskyttet av annen lovgivning, for eksempel åndsverkloven eller markedsføringsloven.

Før du søker designregistrering

Dersom du er usikker på om designet ditt er nytt og gir et annet helhetsinntrykk enn tidligere design, kan du undersøke om det finnes lignende design hos Patentstyret fra før. Du kan selv sjekke i designregisteret i Patentstyrets database, eller bestille en forundersøkelse hvor Patentstyret søker i registeret for deg.

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

Patentstyret om forundersøkelse

Patentstyret - priser på forundersøkelser

Hvordan søke designregistrering?

For å søke om designregistrering, bruker du søknadsveiviseren på Patentstyrets nettsider. Søknadsveiviseren gir deg en enklere og raskere søknadsprosess. Du kan skrive og levere søknaden din, betale og få kvittering i én operasjon.

Alternativt kan du sende søknad om designregistrering til Patentstyret via Altinn.

Du må betale et søknadsgebyr før søknaden behandles, se prisliste hos Patentstyret.

Patentstyret – priser for designregistrering

Klage på andres design

Hvis du mener at Patentstyret har registrert et design som ikke er nytt og/eller mangler individuell karakter, kan du kreve at Patentstyret sletter registreringen. Hvis du mener at du har bedre rett til designet enn den som er oppført som innehaver, kan du kreve å få rettigheten overført til deg. Dette gjør du ved å sende inn et krav om administrativ overprøving til Patentstyret og dokumentere påstandene dine.

Informasjon om vilkår, klagefrister og fremgangsmåter finner du hos Patentstyret.

Patentstyret om klage på design

Hold deg oppdatert gjennom Patentstyrets kurs

Patentstyret tilbyr ulike kurs om hvordan du kan beskytte verdiene dine gjennom patent og varemerke- og designrettigheter. De fleste av kursene er gratis, og mange strømmes slik at du kan følge dem der det passer deg.

Patentstyrets kurstilbud

Åpne kontaktskjema