Bruk dette skjemaet hvis du skal søke om enerett til utseendet av et produkt.

Bruk dette skjemaet hvis du skal søke om enerett til utseendet av et produkt. Hvis du søker design for første gang, anbefaler vi deg å følge denne lenken for mer informasjon og eget søknadsskjema. Eneretten gjelder all kommersiell utnyttelse i Norge. Hvis du har vist designet ditt offentlig, må du sende inn søknaden senest 12 måneder etter at du viste det offentlig første gang.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ingen tidsfrist

Søknaden anses innkommet til Patentstyret når dokumentet er loggført som innkommet av Altinn. Korrespondansen må være innkommet før klokken 00.00 for at den skal få denne dagens dato. Referansenummer i Altinn kan du bruke ved henvendelse til Altinn. Du vil motta et søknadsnummer fra Patentstyret. Dette skal du bruke ved eventuelle henvendelser til Patentstyret.

Alle kan søke. Patentstyrets kunder er næringsliv, institusjoner (spesielt innen forskning og utdanning), offentlige etater, samt frittstående idéskapere (privatpersoner).

Skjemaet fylles ut av søker. Hvis søker er representert ved en fullmektig, kan denne sende inn søknaden på vegne av søker. Innsender vil også bli registrert som avsender av søknaden i henhold til Lov om arkiv.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Mangler du denne rollen må du få noen til å gi den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Design og utseende er avgjørende for hvilke produkter vi velger å kjøpe. Ofte er det mange tilbydere av samme produkt, bare designen skiller dem. Det betyr at det ligger store verdier i produktenes form, og at disse verdiene bør beskyttes. En måte å gjøre det på er å søke om designbeskyttelse.

Betaling ved innlevering
Skjemaet gir deg mulighet til å betale søknaden ved innlevering. Kvittering for betalingen finner du på Altinns kvitteringside som kommer opp når du har levert inn søknaden. Der kan du også velge å få kvitteringen tilsendt på e-post eller du kan laste den ned til egen PC.

Søknaden din blir offentlig
Søknaden din og alle dokumenter knyttet til den vil bli publisert på nettsidene våre. Vi skjermer i utgangspunktet sensitive opplysninger og taushetsbelagt informasjon. Du kan be oss om å unnta forretningshemmeligheter fra offentligheten. Marker tydelig hvilke opplysninger i søknaden eller i vedlegg som du ønsker unntatt. Vi vil deretter vurdere om opplysningene kan unntas fra offentligheten.

Hjelp og rettledning 
Her finner du ni punkter du bør tenke på før du søker.

Trenger du hjelp?

Patentstyrets kundesenter håndterer faglig relaterte spørsmål.

Telefon: +47 22 38 73 00
E-post: post@patentstyret.no

Tilgjengelighetserklæring

Åpne kontaktskjema