Starte og registrere et samvirkeforetak (SA)

Når dere skal starte et samvirkeforetak må dere først stifte foretaket og deretter registrere det. Her får du informasjon om kravene for oppstart og hvordan dere går fram.


Forutsetninger for å starte et samvirkeforetak:

 • Et samvirkeforetak må stiftes av minst to personer. Både fysiske og juridiske personer (eksempelvis et annet samvirkeforetak eller en forening) kan være stiftere. 
 • For å være stifter eller ha en annen rolle i et samvirkeforetak må du ha fylt 18 år.
 • Foretaket må ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke).

Samvirkene om samvirkeforetak

Stifte og registrere samvirkeforetak

Slik stifter og registrerer dere et samvirkeforetak når alle som skal ha roller i foretaket har norsk fødselsnummer eller d-nummer:

 1. Stift samvirkeforetaket ved å utarbeide og signere stiftelsesdokument og vedtekter. 

  Stiftelsesdokument og vedtekter for samvirkeforetak


  Hvis stifterne skal betale innskudd til foretaket ber dere banken om å opprette en konto for selskap under stiftelse. Betal inn innskuddet og be om bekreftelse fra banken. (Hvis innskuddet skal bestå av andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd) må det utarbeides en åpningsbalanse som skal signeres av stifterne.
 2. Registrer samvirkeforetaket ved å benytte skjemaet "Samordnet registermelding". Legg ved stiftelsesdokument, vedtekter og eventuelt bekreftelse fra banken. (Hvis det gjøres tingsinnskudd må erklæring fra revisor vedrørende tingsinnskuddet og åpningsbalanse legges ved)
 3. Hvis foretaket skal ha revisor må revisoren signere meldingen elektronisk.
 4. Send meldingen til signering. Da får du tilsendt meldingen elektronisk og kan signere meldingen.

Når foretaket er registrert får innsender beskjed om dette i sin "Innboks" i Altinn.

Mangler noen av de som skal ha en rolle i foretaket norsk fødselsnummer eller d-nummer?

 1. Stift samvirkeforetaket ved å utarbeide og signere stiftelsesdokument og vedtekter.

  Stiftelsesdokument og vedtekter for samvirkeforetak

 2. Hvis stifterne skal betale innskudd til foretaket ber dere banken om å opprette en konto for selskap under stiftelse. Betal inn innskuddet og be om bekreftelse fra banken eller revisor. (Hvis innskuddet skal bestå av andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd) må det utarbeides en åpningsbalanse som skal signeres av stifterne og bekreftes av revisor)
 3. Registrer samvirkeforetaket ved å fylle ut papirskjema for registrering av samvirkeforetak (Samordnet registermelding – hovedblankett) og søknad om d-nummer (et skjema for hver person som har behov for d-nummer fordi de skal ha en rolle i foretaket). Legg ved stiftelsesdokument, bekreftet kopi av gyldig legitimasjon og eventuelt bekreftelse fra banken. (Hvis det gjøres innskudd og dette består av andre eiendeler enn penger, må det også legges ved en åpningsbalanse og erklæring fra revisor vedrørende tingsinnskuddet).

  Samordnet registermelding – Hovedblankett (for nedlasting)


  Brønnøysundregistrene – Søknad om d-nummer

 4. Hvis foretaket skal ha revisor må revisor signere skjemaet eller legge ved original villighetserklæring fra revisor.
 5. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på "Samordnet registermelding"

Når registreringen er ferdig behandlet får innsender tilbakemelding.

 

Brønnøysundregistrene om registrering av samvirkeforetak

Samvirkene om vanlige feil og mangler ved registrering av samvirkeforetak

Utenlandsk statsborger

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du ha oppholdstillatelse for arbeid. Vilkårene for å få slik tillatelse finner du hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI – søk om oppholdstillatelse

Navn på samvirkeforetak

Samvirkeforetak må ha foretaksbetegnelsen "samvirkeforetak" eller forkortelsen "SA" bakerst i foretaksnavnet. Les mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Frist for registrering

Melding om registrering av foretaket må være mottatt av Foretaksregisteret senest tre måneder etter at foretaket er stiftet. Foretaket er stiftet når den siste stifteren har undertegnet stiftelsesdokumentet. Foretaket kan ikke påta seg forpliktelser før det er registrert.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene varierer gjennom året.

Brønnøysundregistrene – oversikt over saksbehandlingstider

Hva koster det?

Registrering av et samvirkeforetak koster 5 784 kroner ved elektronisk registrering, og 6 940 kroner ved registrering på papirskjema.

Når registreringen er ferdig behandlet, får foretaket et organisasjonsnummer.

Brønnøysundregistrene - gebyr for registrering

Registrere eksisterende samvirkeforetak

Et samvirkeforetak registrert i et EU/EØS-land kan flytte hovedkontoret til et annet EU/EØS-land uten å gå veien om oppløsning og nystiftelse.

Åpne kontaktskjema