Starte og registrere ansvarlig selskap (ANS/DA)

Når dere skal starte et ansvarlig selskap må dere velge foretaksnavn og utarbeide selskapsavtale. Deretter skal selskapet registreres.


Forutsetninger for å starte et ansvarlig selskap (ANS/DA):

 • Et ansvarlig selskap må ha minst to deltakere. Både fysiske og juridiske personer (eksempelvis et aksjeselskap eller en forening) kan være deltakere.
 • Personer som skal være deltaker eller ha en annen rolle i et ansvarlig selskap må ha fylt 18 år.
 • Selskapet må ha en norsk forretningsadresse (det vil si en norsk fysisk adresse som oppgis med gate eller vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke).

Selskapsloven om ansvarlige selskaper

Stifte og registrere ansvarlig selskap (ANS/DA)

Slik stifter og registrerer dere et ansvarlig selskap når alle som skal ha roller i selskapet har norsk fødselsnummer eller d-nummer

 1. Stift selskapet ved å utarbeide, datere og signere en selskapsavtale. 

  Eksempel på selskapsavtale for ansvarlig selskap med solidarisk ansvar – ANS


  Eksempel på selskapsavtale for selskap med delt ansvar – DA

 2. Hvis deltakerne skal gjøre innskudd i selskapet skal det opplyses om dette i selskapsavtalen.
 3. Registrer selskapet ved å benytte skjemaet "Samordnet registermelding".
  Legg ved selskapsavtalen. (Hvis selskapet skal ha styre og/eller revisor må du også legge ved protokoll fra selskapsmøtet som viser valgene)
 4. Send meldingen til signering. Alle som skal ha en rolle i selskapet må signere meldingen elektronisk.(Gjelder ikke daglig leder og kontaktperson)

Registrering av ansvarlig selskap koster 2 656 kroner ved elektronisk registrering.

Når registreringer er ferdig behandlet får selskapet et organisasjonsnummer. Innsender mottar dette i "Innboksen" i Altinn.

Mangler noen av dere norsk fødselsnummer eller d-nummer?

 1. Stift selskapet ved å utarbeide, datere og signere en selskapsavtale. 

  Eksempel på selskapsavtale for ansvarlig selskap med solidarisk ansvar – ANS


  Eksempel på selskapsavtale for selskap med delt ansvar – DA

 2. Hvis deltakerne skal gjøre innskudd i selskapet skal dette opplyses i selskapsavtalen. 
 3. Registrer selskapet ved å fylle ut papirskjema for registrering av ansvarlig selskap (Samordnet registermelding – hovedblankett) og søknad om d-nummer (et skjema for hver person som har behov for d-nummer fordi de skal ha en rolle i selskapet). Legg ved selskapsavtalen og bekreftet kopi av gyldig legitimasjon. (Hvis selskapet skal ha styre og/eller revisor må du også legge ved protokoll fra selskapsmøtet som viser valgene, og original bekreftelse fra revisor (villighetserklæring). Deltakerne, eventuelt styret hvis selskapet har dette, må signere Samordnet registermelding. Underskriftene må være i original.

  Samordnet registermelding – Hovedblankett (for nedlasting)


  Brønnøysundregistrene – Søknad om d-nummer

 4. Send skjemaene samlet til postadressen som står oppgitt på skjemaet "Samordnet registermelding – hovedblankett".

Registrering av ansvarlig selskap ved registrering på papirskjema koster 3 205 kroner (engangsgebyr fra Foretaksregisteret).

Ved registrering får selskapet et organisasjonsnummer.

Når registreringen er ferdig behandlet sendes svaret til innsender. 

 

Brønnøysundregistrene om registrering av ansvarlig selskap (ANS/DA)

Selskapsloven om selskapsavtalen

Utenlandsk statsborger

Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS, og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du ha oppholdstillatelse for arbeid. Vilkårene for å få slik tillatelse finner du hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI – søk om oppholdstillatelse

Navn på ansvarlig selskap (ANS/DA)

Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) må ha betegnelsen "ansvarlig selskap" eller forkortelsen "ANS" bakerst i foretaksnavnet. Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) må ha foretaksbetegnelsen "delt ansvar" eller forkortelsen "DA" bakerst i foretaksnavnet.

Les om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke).

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene varierer gjennom året.

Brønnøysundregistrene – oversikt over saksbehandlingstider

Kompanjongavtale

Kombinasjonen personlig ansvar og at deltakerne tar avgjørelser i fellesskap, kan føre til uoverensstemmelser mellom deltakerne. Det kan derfor være fornuftig at deltakerne inngår en kompanjongavtale. Dette er ikke lovpålagt.

Drive ansvarlig selskap

Når du har registrert et ansvarlig selskap bør du sette deg inn reglene for drift av ansvarlig selskap.

Endring mellom ANS og DA

Endring fra ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) til ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) eller fra DA til ANS kan gjøres uten å skifte organisasjonsnummer.

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840
Åpne kontaktskjema