Forretningsmodell

Forretningsmodellen er et arbeidsverktøy for å modellere ideen din. Den gir deg oversikt over hvordan du skal gjennomføre etableringen i praksis og tjene penger.


Verktøy for utvikling og kommunikasjon

Forretningsmodellen viser hvordan forretningsidéen kan realiseres, og er et fint verktøy når du skal kommunisere idéen til potensielle kunder, samarbeidspartnere og finansieringsinstitusjoner.

Noen av de viktigste spørsmålene som skal svares ut i din forretningsmodell er:

  • Hva skal du levere?
  • Hvem er kundene?
  • Hvem er konkurrenter og hvem er eventuelle samarbeidspartnere?
  • Hvordan skal du selge?
  • Hvordan skal du levere?
  • Hvordan skal du få betalt?
  • Hvordan skal du skape fortjeneste?

Et levende dokument

Forretningsmodellen skal være "et levende dokument", i betydningen av at du hele tiden gjør endringer og justeringer når nye opplysninger om prosjektet ditt kommer fram. En forretningsmodell gir deg et godt grunnlag for å ta beslutning om å starte opp eller ikke.

Hvordan lage en forretningsmodell?

Det finnes ulike fremgangsmåter for å lage en forretningsmodell. Hos Innovasjon Norge kan du lese mer om ulike metodikker og verktøy for å bygge din forretningsmodell.

Innovasjon Norge – hvordan lage en forretningsmodell

Fra forretningsmodell til forretningsplan

Når du har en forretningsmodell som du vil gå videre med, kan du om ønskelig, utarbeide en forretningsplan. I forretningsplanen gir du en mer detaljert beskrivelse av forretningsmodellen med fokus på hvordan du skal gjennomføre etableringen. Ved utarbeidelse av forretningsplanen lager du også nødvendige oppstartsbudsjetter.

 

Trenger du hjelp?

Ring oss og få gratis veiledning:

Telefonnummer til Altinn kundestøtte 800 33 840

 

Åpne kontaktskjema