Forretningsplan

Forretningsplanen er et styringsverktøy som viser hvordan du vil realisere forretningsidéen din. Den skal gi deg og andre et realistisk bilde av det du skal gjøre og vil være et viktig styringsdokument i oppstartsfasen.


Hvorfor lage forretningsplan?

Når du har jobbet med forretningsmodellen og fått oversikt over hvordan du vil drive virksomheten din, kan det være behov for å konkretisere dette i en forretningsplan. Et grundig arbeid med forretningsplanen øker sannsynligheten for en vellykket etablering, og du får en bedre oversikt over den reelle risikoen du påtar deg.
Trenger du investorer kan forretningsplanen være et nyttig verktøy for å presentere ditt prosjekt overfor banker, samarbeidspartnere, myndigheter og lignende. De som ønsker å satse penger på prosjektet ditt må vite hva de begir seg ut på.

Når bør forretningsplanen utarbeides?

Forretningsplanen kan utarbeides etter at du har fått på plass de viktigste beslutningspunkt i forretningsmodellen din. Forretningsplanen gjør det enklere å se sammenhenger mellom det du skal tilby, markedet og hvilke ressurser som er nødvendig for å komme igang. Du får god oversikt og et beslutningsgrunnlag før du gjør investeringer og avtaler. Det er viktig at du selv har styring på forretningsplanarbeidet. Søk gjerne råd og veiledning hos andre underveis.

Forretningsplan (eksempel på disposisjon)

Åpne kontaktskjema