Eksport

De fleste varer og tjenester kan eksporteres fra Norge uten at du behøver å søke om tillatelse. Eksport til land utenfor EU skal i utgangspunktet forhåndsmeldes til Tolletaten. Vær imidlertid oppmerksom på at det kan være spesielle regler og restriksjoner på noen varer. I andre tilfeller kan det være restriksjoner mot å eksportere til et bestemt land, eller at mottakerlandet har restriksjoner mot import.


Ansvar som eksportør

Selv om de fleste bruker speditører til deklarering, fortolling og frakt, er det ditt ansvar som eksportør å sørge for at eksporten er i tråd med gjeldende regler. I denne teksten vil du finne informasjon om vanlige krav, restriksjoner og tillatelser, som gjelder for eksport.

Tolletatens eksportguide

Produktkrav

Før du går i gang med eksport av produktet ditt, må du vite hvilke krav som stilles til produktet ditt i det markedet du skal selge til. Ulike land kan ha ulike krav når det kommer til blant annet utforming, funksjon, merking og innhold av produkter. Innovasjon Norge har en veileder for produktkrav og merking som vil være nyttig dersom du er usikker på hvordan du skal gå fram for å kartlegge hvilke krav som stilles til ditt produkt.

Innovasjon Norge - Veileder for produktkrav og merking

Internasjonal handel - betalingsformer, leveringsbetingelser og eksportdokumenter

I internasjonal handel er det en del viktige begreper du må forholde deg til. Det gjelder blant annet betalingsformer, handelsdokumenter, leveringsbetingelser, frihandelsavtaler og opprinnelsesregler.

Som eksportør er det viktig å kjenne til ulike betalingsformer og leveringsbetingelser for å sikre at kunden betaler for varene, samt at ansvarsforhold og risiko er avklart mellom kjøper og selger. De mest vanlige betalingsformene er åpen regning, dokumentinkasso, remburs, garantier og valutaterminer, men valg av løsning burde gjøres på bakgrunn av en risikovurdering. Det kan lønne seg å ta kontakt med egen bankforbindelse for å finne den beste betalingsformen for dine varer.

Innovasjon Norge om valg av betalingsvilkår og finansieringsløsninger

Incoterms er det mest brukte rammeverket for internasjonale leveransebetingelser. Kort fortalt vil de ulike klausulene i Incoterms 2020 avgjøre på hvilket punkt under reisen ansvaret for vareforsendelsen blir overført fra selger til kjøper.

Incoterms

Før du kan eksportere en vare er det en del dokumenter som må være på plass. Disse dokumentene kalles eksportdokumenter eller handelsdokumenter. Begrepene brukes ofte om hverandre. Transportøren/speditøren vil som regel kunne ta seg av dokumenthåndteringen, men det er likevel du som er ansvarlig for at dokumentene inneholder riktige opplysninger.

Forhåndsvarsling til Tolletaten

De vanligste eksportdokumentene er handelsfaktura, pakkliste, utførselsdeklarasjon og fraktdokument. Andre aktuelle dokumenter kan være opprinnelsesbevis eller ulike produkt- og helseerklæringer.

innovasjon Norge - eksporthåndboken

Eksport og mva

Eksport av varer og tjenester fra Norge er fritatt fra beregning av norsk mva. Normalt vil lokale avgifter legges til i mottakerlandet og betales av kunden. Selv om du ikke skal beregne norsk mva på salgene til utlandet, vil omsetningen inngå i beregningsgrunnlaget for når du må registreres i mva-registeret. Du kan lese er om mva og mva-registrering her

Eksportrestriksjoner

De fleste varer og tjenester kan eksporteres fra Norge uten at det stilles krav om utførselslisens. Strategiske varer, forsvarsmateriell og enkelte andre varer kan likevel ikke eksporteres uten godkjenning fra Utenriksdepartementet eller andre offentlige instanser.

Utenriksdepartementet om eksportkontroll

Utenriksdepartementet - informasjon for eksportører

Også levering av visse typer teknologi og tjenesteytelser til utlandet krever tillatelse. I tillegg kan mottakerlandet være underlagt sanksjoner eller ha egne importrestriksjoner.

Noen aktuelle varer som er underlagt restriksjoner er

  • fisk og fiskeprodukter - krever registrering og godkjenning hos Norges Sjømatråd

    Norges sjømatråd om registrering av ny eksportør av sjømat

  • avfall og kasserte varer - krever nødvendige tillatelser fra Miljødirektoratet
  • våpen, militært utstyr og andre strategiske varer - krever tillatelse fra Utenriksdepartementet


Hvis du er i tvil om eksporten av din vare er underlagt restriksjoner, vil Tolletaten kunne hjelpe deg med å avklare regelverket.

Åpne kontaktskjema