Hvordan melde flytting, ny bankkonto og andre endringer?

Dersom foretaket ditt flytter, får nye styremedlemmer, ny bankkonto eller lignende, må du sørge for at disse endringene blir registrert. Hvor du skal melde endringene varierer avhengig av hva som endres.


Endring av adresse/kontaktinformasjon/
virksomhetsbeskrivelse/styremedlemmer

Endring av adresse, telefon, e-postadresse, foretaksnavn, virksomhetsbeskrivelse, styremedlemmer og lignende meldes inn via skjemaet Samordnet registermelding i Altinn. Ved flytting må du i tillegg melde adresseendring til Posten. 

Melding om adresseendring til Posten

Endring av bankkontonummer for refusjon av merverdiavgift

For å endre kontonummer for refusjon av merverdiavgift logger du inn på Skatteetatens opplysninger for din virksomhet.

Skatteetaten – registrere eller endre kontonummer i Merverdiavgiftsregisteret

Endring av bankkontonummer for tilbakebetaling av skatt

For å endre kontonummer for tilbakebetaling av skatt logger du inn på Skatteetatens kontoopplysninger for din virksomhet.

Skatteetaten – registrere eller endre kontonummer for utbetalinger fra Skatteetaten

Endring av bankkontonummer for refusjoner fra NAV

For å endre kontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver logger du inn på tjenesten "Bankkontonummer for refusjoner fra NAV til arbeidsgiver".

Åpne kontaktskjema