Når må virksomheten slettes?

Hvis det ikke lenger drives næringsvirksomhet bør det slettes. Inntil du melder fra om sletting vil myndighetene legge til grunn at du har en virksomhet å rapportere om, og du må fortsatt levere lovpålagte oppgaver/rapportering. Her er noen krav det er lett å glemme hvis man ikke avvikler og sletter virksomheten:


Skattemelding

Du må fortsette å sende inn skattemelding hvert år (med null i omsetning). Er virksomheten din regnskapspliktig må du sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret i Brønnøysund, selv om det ikke har vært drift i regnskapsåret. Har du et aksjeselskap må også aksjonæroppgaven sendes inn.

Mva-melding

Merverdiavgiftspliktige virksomheter må fortsatt sende inn skattemelding for merverdiavgift. Siden det ikke har vært omsetning i terminen, sendes det inn en såkalt "null-oppgave". Hvis du vet at du ikke vil ha avgiftspliktig omsetning, kan du søke Skatteetaten om sletting i Merverdiavgiftsregisteret.

Skatteetaten – slette i Merverdiavgiftsregisteret

A-melding

Har du hatt ansatte, må du sørge for at alle arbeidsforhold er registrert med en sluttdato. Så lenge du har aktive arbeidsforhold må du sende inn a-melding hver måned.

Andre rapporteringsplikter

I skjemaer fra Statistisk sentralbyrå er det gjerne en egen rubrikk der du opplyser om virksomheten er midlertidig ute av drift i den perioden spørsmålene gjelder. Husk likevel å rette opp navn, adresser og lignende og sjekk hvilke andre spørsmål som fortsatt angår deg.

Du må også melde fra om endringer i de registrerte opplysningene i Enhetsregisteret.

Å overse enkelte av disse rapporteringspliktene kan medføre konsekvenser i form av gebyr. Ønsker du å unngå denne risikoen kan det være fornuftig å slette virksomheten.

Åpne kontaktskjema