Grunnbeløpet (G)

Grunnbeløpet, ofte forkortet G, er et beløp som har betydning for blant annet retten til dagpenger, sykepenger og foreldrepenger, og størrelsen på disse ytelsene. Grunnbeløpet reguleres med virkning fra 1. mai hvert år, i samsvar med lønnsveksten.


Gjeldende grunnbeløp

Gjeldende grunnbeløp (med virkning fra 1. mai 2023) er 118 620 kroner.

NAV om grunnbeløpet (G)

Åpne kontaktskjema