Grunnbeløpet (G)

Grunnbeløpet, ofte forkorta G, er eit beløp som har betydning for blant anna retten til dagpengar, sjukepengar og foreldrepengar og storleiken på desse ytingane. Grunnbeløpet blir regulert med verknad frå 1. mai kvart år, i samsvar med lønnsveksten.


Gjeldande grunnbeløp

Gjeldande grunnbeløp (med verknad frå 1. mai 2023) er 118 620 kroner.

NAV – grunnbeløpet (G)

Åpne kontaktskjema