Bindende klassifiseringsuttalelse (BKU) er et tilbud til importører, eksportører og produsenter som ønsker forhåndsuttalelse om klassifiseringen av en vare i henhold til gjeldende tolltariff.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Bindende klassifiseringsuttalelse (BKU) er et tilbud til importører, eksportører og produsenter som ønsker forhåndsuttalelse om klassifiseringen av en vare i henhold til tolltariffen.

Er du usikker på hvilket varenummer din vare har i den norske tolltariffen, kan du be om en bindende klassifiseringsuttalelse.

Varenummeret skal skrives inn i deklarasjonen ved import og eksport. Har du varenummeret vil du også på toll.no kunne finne informasjon om mulige toll og avgifter, forbud/påbud og ev. tillatelser.

Det er lurt å søke i god tid før varen passerer grensen og skal deklareres.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider.
Du trenger rollen Post/arkiv for å se  kvitteringer/bekreftelser fra Tolletaten.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Bindende klassifiseringsuttalelse (BKU) er et tilbud til importører, eksportører og produsenter som ønsker forhåndsuttalelse om klassifiseringen av en vare i henhold til tolltariffen.

Den som planlegger en import eller eksport av en vare og ønsker å identifisere varen med et varenummer i tolltariffen kan søke om å få sin vare klassifisert av Tolletaten.

Hvis søkeren ikke er hjemmehørende i Norge, må Tolletaten ved Vareførselsdivisjonen, Klassifiseringsavdelingen kontaktes for å få tilsendt eget søknadsskjema.

Kontakt oss her.

Legg ved tilleggsinformasjon som gode bilder/illustrasjoner, produktdatablad, ingrediensliste utstedt av produsent mv., selv om du evt. skal ettersende vareprøver. Noen ganger er det også ønskelig å se fremstillings-/og virkemåte i et flytdiagram eller lignende.

Husk at selv om vedlegg inneholder varebeskrivelse skal rubrikken Varebeskrivelse i søknaden fylles ut med nødvendig informasjon/fullstendig varebeskrivelse.

Godkjente filformater for vedlegg hos Tolletaten er pdf, txt, jpg, jpeg og tif.

Det er tre steg i prosessen for å sende inn dette skjema,

  1. Utfylling
  2. Signering og innsending
  3. Kvittering

Utfylling

  • Utfylling – Søkerinformasjon
    Utfyllingen er tre-delt der de to første delene er for å gi informasjon om søker og kontaktinformasjon. Det er viktig å gi riktig og detaljert informasjon slik at saksbehandler lett kan innhente tilleggsopplysninger, stille spesifikke spørsmål og liknende.
  • Utfylling - Vareinformasjon
    Beskriv varen så godt som mulig, slik at den som behandler søknaden kan «se produktet for seg». Gjelder søknaden næringsmidler, skal prosentvis ingrediensliste på norsk/ oversatt til norsk føres opp dersom dette foreligger. 

Merk: Du kan kun søke om bindende klassifiseringsuttalelse for en vare per søknad.

Signering og innsending

Hvis skjemaet krever kun én signering, vil signering og innsending skje samtidig når du klikker på knappen Signer og send inn. Skjemaet vil da bli lagret i Arkivert under Min meldingsboks og oversendt etat.

Kvittering

Du vil motta en kvittering fra Altinn med et referansenummer. Du vil senere motta en e-post direkte fra Tolletaten med saksnummer. Dette  saksnummeret bruker du ved kontakt med Tolletaten om du skal ettersende vareprøver eller annen informasjon.

Trenger du hjelp?

Tolletatens kontaktsenter kan svare på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Kontakt oss her.
Telefon: 22 86 03 12

Åpne kontaktskjema