EXPO er en registrerings- og arkivløsning for målinger av luftborne eksponeringer i norsk arbeidsliv, og er virksomhetens eget arkiv.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Etter utført måling av lufteksponering på arbeidsplassen.

Frist:
Skjemaet har ingen frist, men dersom en påbegynt registrering ikke er fullført innen 30 dager, vil det komme påminnelse om dette på e-post.

Feilinnsending:
Dersom prøver har blitt registrert, og arkivert, med feil i EXPO, må man ta kontakt med faglig brukerstøtte på expo@stami.no. 

Tjenesten er et tilbud til virksomheter som utfører målinger av lufteksponeringer i arbeidsatmosfæren. Man må representere en virksomhet (underenhet) for å komme inn i systemet. Man bør representere den virksomheten i foretaket der arbeidstakerne det måles på er ansatt.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, . Om du ikke har denne rollene, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

EXPO er en registrerings- og arkivløsning for målinger av luftborne eksponeringer i norsk arbeidsliv, og er virksomhetens eget arkiv.

Trenger du hjelp?

Faglige spørsmål sendes på epost: expo@stami.no

Åpne kontaktskjema