Skjemaet benyttes for å bestille utvalgte attester og utskrifter fra Skatteetaten. Det er krav til fullmakt mellom eier og bestiller når tjenesten benyttes.

Attest for formuesverdi eiendom kan ikke benyttes av personer og selskaper hjemmehørende på Svalbard.

Attest for formuesverdi eiendom viser formuesverdien for inntektsåret 2022.

 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet sendes inn når innsender ønsker utstedt attest.

Skjemaet benyttes dersom du ønsker å bestille en av attesttypene nevnt ovenfor.

Både privatpersoner og selskap kan bestille attester.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen privatperson begrensede rettigheter når du bestiller attester for deg selv eller enkeltpersonforetak.

Når du bestiller attester for selskap, trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrettighet.

Signering krever rollen Ansvarlig revisor, Revisormedarbeider  Begrenset signeringsrettighet  Regnskapsfører lønn eller Regnskapsfører med signeringsrettighet.

For å benytte tjenesten må du logge inn med sikkerhetsnivå 3 - Innlogging med MinID (via ID-porten) eller virksomhetssertifikat.

Følgende attesttype kan bestilles gjennom dette skjemaet:

- Attest for skatt og merverdiavgift

- Bekreftelse på formuesverdi eiendom.

Ved bestilling velger man hvilket språk dokumentet skal leveres på, og for bekreftelse på formuessverdi eiendom også eier av og eiendommen det gjelder.

Dokumenter som bestilles via dette skjemaet vil bli produsert automatisk og levert elektronisk på PDF-format til mottakers innboks i Altinn. Dette gjelder også om mottaker har reservert seg for kommunikasjon på nett.

Normalt vil mottaker være den som attesten gjelder (person eller selskap). For enkelte attester kan mottaker være en annen enn den attesten gjelder, eksempelvis når et meklerfirma bestiller formuesverdi eiendom på vegne av eiendommens eier.

Trenger du hjelp ?

Skatteetatens faglige brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.
Telefon: 800 80 000

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema