Alle omsetningskonsesjonærer plikter å innlevere økonomisk og teknisk rapportering. Rapporten skal leveres av omsetningskonsesjonærer som har fått innvilget omsetningskonsesjon for omsetning av elektrisk kraft.

 

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Frist for innsendelse er den samme som for innsendelse til Regnskapsregisteret, det vil si senest en måned etter at årsregnskapet er fastsatt (regnskapsloven § 8-2). Årsregnskapet skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt (regnskapsloven § 3-1).

Innehaver av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft som har innrapporteringsplikt.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil i Altinn. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

For å kunne logge seg på eRapp2 via Altinn, trenger man et bestemt oppsett avhengig av hva man skal utføre i løsningen. 

Relevante lovhjemler/forskrifter

Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer - Kapittel 2. Rapportering til Reguleringsmyndigheten for energi - Lovdata

ww.lovdata.no/for/sf/oe/xe-19990311-0302.html#2-1

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til rme@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema