Om denne tenesta

Rapporten skal leveres av omsetningskonsesjonærer som har fått innvilget omsetningskonsesjon for omsetning av elektrisk kraft.

Frist for å sende inn er den same som for å sende inn til Rekneskapsregisteret, det vil seie seinast ein månad etter at årsrekneskapen er fastsett (rekneskapslova § 8-2). Årsrekneskapen skal fastsettast seinast seks månader etter rekneskapsårets slutt (rekneskapslova § 3-1).

Innehavar av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft som har innrapporteringsplikt.

For å kunne logge seg på eRapp2 via Altinn, trenger man et bestemt oppsett avhengig av hva man skal utføre i løsningen.

Vennligst se veiledning

http://www.lovdata.no/for/sf/oe/xe-19990311-0302.html#2-1

Alle omsetningskonsesjonærar skal rapportere inn si verksemd som er knytt til aktivitetane kraftomsetning, kraftproduksjon, kraftoverføring, tele- og øvrig verksemd. Rekneskapen skal settast opp slik at den er i samsvar med god rekneskapsskikk.

For innrapporteringsåret til og med 2012, nytt «eRapp1». 

Kontaktinformasjon

Ved feilmelding eller problemer ved innlogging vennligst se https://www.nve.no/skjema/feil.

Har du spørsmål eller videre problemer kan du henvende deg til rme@nve.no.

Vennligst benytt navn og referansenummer på skjemaet (overskriften på denne siden) som emne, for at vi raskere kan behandle din henvendelse. Send gjerne med skjermbilder og forklaringer.

Åpne kontaktskjema