Skjema for å søke om tillatelser eller autorisasjon på bingo- og lotteriområdet.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet er ikke oppdatert etter ny forskrift eller lov, så du vil oppleve at skjemaet ikke er tilpasset regelverket som gjelder fra 2023.

I dette skjemaet kan du søke om;

  • godkjennelse av bingolokale
  • godkjennelse som medhjelper
  • pengespill som bingo/lotterier med omsetning over 200 000 kroner
  • radio- og tv-bingo

Skjemaet er åpnet hele året.

Dersom du har gjort feil eller du ikke forstår skjemaet, kan du ta kontakt på postmottak@lottstift.no eller på telefon 57 82 80 00.

Skjema for søknad om forhåndsgodkjenning av organisasjon, finner dere på www.lottstift.no

Bruk skjemaet når du skal søke på ordningene våre, og dersom du er;

  • ikke-fortjenestebasert organisasjon
  • kringkaster
  • medhjelper

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender. Alternativt kan du få tildelt tilgang til dette skjemaet som en enkelttjeneste.

Du kan se hva slags roller du har for en aktør på siden Profil. Dersom du ikke har denne tilgangen eller rollen, må du få styreleder eller andre med tilgangsstyring til å delegere det til deg.

Hva slags vedlegg vi krever er avhengig av hva du søker om. Ut fra valgene dine kommer det opp en oversikt til slutt i skjemaet over hvilke vedlegg du må sende inn.

Lover og regler knyttet til disse pengespillene er forankret i Lov om pengespill (pengespilloven) - Kapittel 4. Pengespilltilbud fra andre enn enerettstilbyderne - Lovdata. Det er Lotteritilsynet som forvalter regelverket.

På nettsidene våre kan du lese mer om hvorfor man må søke og hvilke regler som gjelder. Les mer her Lover og regelverk - Lottstift

Søknadsskjemaet inneholder flere tjenester. Lag og organisasjoner kan søke om å bli godkjennt som lotteriverdig organisasjon. Entreprenører kan søke om autorisasjon. Lag og organisasjoner som er blitt godkjent som lotteriverdige kan søke om tillatelse til å avholde bingo eller lotteri. Entreprenører kan søke om tillatelse til å avholde entreprenørbingo.

Trenger du hjelp?

Faglige spørsmål rettes til
postmottak@lottstift.no
57 82 80 00

Åpne kontaktskjema