Om denne tenesta

Tenesta kan nyttast heile året.

Feilinnsending

Dersom brukar har sendt inn skjemaet med feil kan han kontakte Lotteritilsynet på 57828000 eller sende ein e-post til postmottak@lottstift.no

Tenesta blir brukt av lag, organisasjonar og entreprenørar som ønskjer å bli godkjende som lotteriverdig organisasjon eller halde bingo og lotteri.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla  Utfyllar/innsendar .

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida  Tilgangsstyring . Om du ikkje har denne rolla, må du få nokon som har rolla til å delegere den til deg.

Kva vedlegg som blir kravd, er avhengig av kva du søkjer om. Basert på valga dine i skjemaet, kjem det opp ei oversikt over vedlegg som blir kravd, på slutten av skjemaet.

Lov om lotterier av 24.02.95 nr 11.


For meir informasjon om sentrale forskrifter og forarbeid til lova, sjå oversikt på vår nettside: https://lottstift.no/lotteritilsynet/om_lotteritilsynet/lov-og-regelverk/

Søknadsskjemaet inneheld fleire tenester. Lag og organisasjonar kan søkje om å bli godkjennt som lotteriverdig organisasjon. Entreprenørar kan søkje om autorisasjon. Lag og organisasjonar som er blitt godkjende som lotteriverdige kan søkje om løyve til å halde bingo eller lotteri. Entreprenørar kan søkje om løyve til å halde entreprenørbingo.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte
postmottak@lottstift.no
57828000

Åpne kontaktskjema