Landbruksforetak som slipper dyr på beite kan organisere seg i beitelag og samarbeide om tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Beitelagene kan få støtte til drift.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet er tilgjengelig fra 1. august.

Frist for innlevering av søknad blir satt av fylket. Se veileder for fylket du søker i.

Alle beitelag kan levere søknad dersom de fyller vilkårene for Organisert beitebruk i fylket.

For å fylle ut dette skjemaet må du representere beitelaget i Altinn.

Du må ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet ”Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til”. Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg. Se Altinns hjelpesider for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Skjemaet skal brukes for å søke om tilskudd til organisert beitebruk.

Søknaden skal sendes inn på vegne av hele beitelaget. Alle beitedyra som medlemmene søker tilskudd for skal registreres.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål eller trenger veiledning.

Åpne kontaktskjema