Rollen er forhåndstildelt til følgende eksterne roller:

  • Bestyrende reder
  • Daglig leder
  • Deltaker i ANS/DA (kun fødselsnummer)
  • Forretningsfører
  • Innehaver
  • Komplementar (kun fødselsnummer)
  • Norsk representant for utenlandsk enhet
  • Sameier (registrert hos Skatteetaten)
  • Styrets leder

Åpne kontaktskjema