For å drive drosjetransport må du ha et drosjeløyve. Et slikt løyve er en godkjenning av at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport.

Du må ha et foretak/firma for å søke. Det er daglig leder i foretaket/firmaet som kan søke om drosjeløyver. Et løyve koster 3700 kroner.

Du skal bruke dette skjemaet dersom du søker om drosjeløyve i et av følgende fylker:
• Oslo
• Rogaland
• Agder
• Innlandet
• Vestland
• Møre og Romsdal
• Trøndelag
• Troms
• Finnmark
• Telemark
• Vestfold
• Akershus
• Buskerud
• Østfold

Hvis foretaket ditt er registrert i Nordland fylke kan du finne søknadsskjema og informasjon her.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Vi stiller tre generelle vilkår for å få drosjeløyve:

1. Fast og varig virksomhet i Norge
Det betyr at du må ha registrert et foretak i Enhetsregisteret, og fått tildelt et organisasjonsnummer, før du fyller ut søknaden.
Registrer foretaket ditt på Brønnøysundregistrenes nettsider

2. God vandel
Det betyr at du må legge ved politiattest for innehaver/daglig leder/transportleder. Selskaper må også legge ved politiattest for foretaket. Hvis du er dømt for noe eller har fått forelegg, må du også legge ved kopi av dommen/forelegget i søknadsskjemaet.

3. Tilfredsstillende økonomisk evne
Det betyr at vi må hente inn skatteattest og bekreftelse fra Konkursregisteret for foretaket ditt. Hvis du gir oss samtykke til det, henter vi disse dokumentene automatisk.
Dette samtykket gir du ved å svare på en melding du mottar i din innboks i Altinn kort tid etter at du har sendt den elektroniske søknaden.

Hvis foretaket ditt er nytt, det vil si opprettet for mindre enn tre måneder siden, må det også legge ved skatteattest og bekreftelse fra Konkursregisteret for daglig leder. (gjelder ikke enkeltpersonforetak).

I tillegg trenger du en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap med en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for det første løyvet og 2500 euro for hvert løyve ut over dette. Garantierklæringen skal sendes direkte fra banken/forsikringsselskapet til løyvemyndigheten før søknaden din kan behandles.

I 2024 er garantisummen 57 000 kr for det første løyvet og 28 000 kr for hvert løyve ut over dette.

4. Egenerklæring om registrering i kjøretøyregisteret, taksameter og taklampe

Før løyvet settes i drift skal du dokumentere at kjøretøyet du skal bruke er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at du har installert godkjent taksameter.

Du vil få tilsendt et skjema for egenerklæring når du får innvilget drosjeløyve. Du må fylle ut skjemaet og legge ved dokumentasjon og sende det tilbake til fylkeskommunen før du kan sette løyvet i drift. 

Du må også ha godkjent taklampe og merke løyvenummeret på drosjens sidedør.

5. Tilstrekkelig faglig kompetanse

Kravet til fagkompetanse innebærer at innehaver i enkeltpersonforetaket eller daglig leder i selskapet må framlegge vitnemål for bestått drosjeløyveeksamen ved Statens vegvesen. Kravet kan også oppfylles dersom søker

 • hadde drosjeløyve før 1. november 2020.
 • oppfyller fagkompetansekravene for gods- eller turvognløyve.
 • har fått godkjenning fra Statens vegvesen på vitnemål eller kompetansebevis utstedt av offentlig myndighet i annen EØS-stat eller Sveits som bevis på tilsvarende kompetanse

For å kunne søke må du legge ved dokumentasjon som viser at du har god vandel og tilfredsstillende økonomisk evne. Vedleggene må ikke være eldre enn tre måneder.

Vi henter inn følgende dokumentasjon automatisk i skjemaet:
• Skatteattest for bedriften/firmaet
• Konkursattest for bedriften/firmaet

Dette må du må legge ved i søknaden:

Enkeltpersonforetak må legge ved følgende vedlegg:
1. Politiattest for innehaver
2. Kopi av eventuell dom/forelegg hvis du er dømt
3. Dokumentasjon på tilstrekkelig faglig kompetanse

Selskap må legge ved følgende vedlegg:
1. Politiattest for daglig leder eller transportleder
2. Politiattest for foretaket
3. Kopi av eventuell dom/forelegg hvis du er dømt
4. Dokumentasjon på tilstrekkelig faglig kompetanse for daglig leder eller transportleder

Hvis firmaet ditt er under tre måneder, må du legge ved følgende vedlegg:
1. Politiattest for daglig leder eller transportleder
2. Politiattest for foretaket
3. Kopi av eventuell dom/forelegg hvis du er dømt
4. Skatteattest for daglig leder
5. Konkursattest for daglig leder
6. Dokumentasjon på tilstrekkelig faglig kompetanse for daglig leder eller transportleder

Fra 1. november 2020 ble ordningen for drosjeløyve lik over hele landet. Derfor har fylkeskommunene laget et felles nasjonalt søknadsskjema.

Foreløpig har følgende fylker tatt i bruk skjemaet:
• Viken
• Oslo
• Rogaland
• Agder
• Innlandet
• Vestfold og Telemark
• Vestland
• Møre og Romsdal
• Troms og Finnmark
• Trøndelag

Bor du i et annet fylke må du kontakte ditt fylke for å få riktig søknad.

Når du har sendt inn søknad
Når du har sendt inn søknaden vil fylkeskommunen der foretaket ditt er registrert behandle søknaden din. Hvis søknaden din blir godkjent, må du betale 3700 kroner per løyve du har fått innvilget. 

Du vil få tilsendt et skjema for egenerklæring når du får innvilget drosjeløyve. Du må fylle ut skjemaet og legge ved dokumentasjon og sende det tilbake til fylkeskommunen før du kan sette løyvet i drift.

Løyvet gjelder for hele landet, med unntak av kommuner der andre løyvehavere har enerett.

Du må sette deg inn i kravene som gjelder for å ha et drosjeløyve. Disse kravene kan du lese mer om på fylkeskommunens nettsider.

Eneretter for drosjetransport
Fylkeskommunene har mulighet til å tildele eneretter for drosjetransport i områder der det kan forventes at markedet ikke tilbyr et tilstrekkelig drosjetilbud på kommersielle vilkår.

For å kunne drive med drosjetransport i et område der fylkeskommunen har tildelt enerett må man altså ha fått tildelt eneretten. Dersom transporten er bestilt på forhånd, kan en annen drosjeløyveinnehaver enn den som har enerett transportere passasjerer inn i og ut av et enerettsområde. Eneretter blir utlyst som offentlige anskaffelser.

Lover og regelverk
Du kan lese mer om regelverket på lovdata.no:
Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)
Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften)

Informasjon om personopplysninger som samles inn og behandles i forbindelse med søknad om drosjeløyve. 

Personopplysninger om daglig leder/innehaver som kan samles inn er: 

 • Navn og fødselsnummer
 • Kontaktopplysninger
 • postadresse/postnummer/sted, 
 • fylke og kommune, konkursattest
 • Politiattest
 • Eventuelt dom og forelegg

Dersom bedriften har transportleder, samles følgende opplysninger om transportleder inn: 

 • Navn, fødselsnummer
 • Kontaktopplysninger
 • Politiattest og evt.
 • Eventuelt dom og forelegg 


Bruk og lagring av dine innsendte opplysninger i forbindelse med drosjeløyvesøknad 
 

 1. Når du har sendt inn en drosjeløyvesøknad med vedlegg, er dette lagret i din innboks i Altinn, til du selv sletter det.
   
 2. Søknaden din sendes via FINT (Felles fylkeskommunale Integrasjoner) til ditt fylke sin saks-og-arkivløsning. 
   
 3. Alle opplysninger du oppgir i søknaden eller i tilhørende vedlegg, overføres kryptert fra Altinn til ditt fylket sin saks- og arkivsløsing.
   
 4. Når skjemaet er oversendt til din fylkeskommune, slettes alle data fra tjenesteeier i Altinn sitt arkiv-område, innen 3 måneder. Tjenesteeier i Altinn er Viken fylkeskommune.
   
 5. Vedlegg som: politiattest, dom eller forelegg, vil også bli slettet fra ditt fylke sin saks- og arkivløsning innen 3 måneder. 
    
 6. FINT beholder noen metadata om oversendelsen fra Altinn til din fylkeskommune sin saks- og arkivløsning. Dette er fordi at fylkene skal kunne sjekke om det eventuelt har skjedd feil i oversendelse av dokumenter via FINT.  Disse dataene lagres hos FINT i inntil 10 år. 
                        *Din søknad om drosjeløyve
                        *Navnet på vedlegg du har sent inn med søknaden (men ikke selve vedlegget)

Ditt fylke er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene for søknad om drosjeløyve. Du må kontakte ditt fylke for spørsmål om mer informasjon om innsyn, lagring og sletting av personopplysninger. 

Hvilken fylkeskommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema