Drosjeløyve i Nordland fylke

For å drive drosjetransport må du ha et drosjeløyve. Et slikt løyve er en godkjenning av at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport.

Du må ha et foretak/firma for å søke. Det er daglig leder i foretaket/firmaet som kan søke om drosjeløyver. Et løyve koster 3400 kroner.

Finn skjemaet på nfk.no

Om denne tjenesten

Vi stiller tre generelle vilkår for å få drosjeløyve:

1. Fast og varig virksomhet i Norge
Det betyr at du må ha registrert et foretak i Enhetsregisteret, og fått tildelt et organisasjonsnummer, før du fyller ut søknaden.
Registrer foretaket ditt på Brønnøysundregistrenes nettsider

2. God vandel
Det betyr at du må legge ved politiattest for innehaver/daglig leder/transportleder. Selskaper må også legge ved politiattest for foretaket. Hvis du er dømt for noe eller har fått forelegg, må du også legge ved kopi av dommen/forelegget i søknadsskjemaet.

3. Tilfredsstillende økonomisk evne
Det betyr at vi må hente inn skatteattest og bekreftelse fra Konkursregisteret for foretaket ditt. Hvis du gir oss samtykke til det, henter vi disse dokumentene automatisk.
Dette samtykket gir du ved å svare på en melding du mottar i din innboks i Altinn kort tid etter at du har sendt den elektroniske søknaden.

Hvis foretaket ditt er nytt, det vil si opprettet for mindre enn tre måneder siden, må det også legge ved skatteattest og bekreftelse fra Konkursregisteret for daglig leder. (gjelder ikke enkeltpersonforetak).

I tillegg trenger du en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap med en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for det første løyvet og 2500 euro for hvert løyve ut over dette. Garantierklæringen skal sendes direkte fra banken/forsikringsselskapet til løyvemyndigheten før søknaden din kan behandles.

I 2023 er garantisummen 53 000 kr for det første løyvet og 26 000 kr for hvert løyve ut over dette.

4. Egenerklæring om registrering i kjøretøyregisteret, taksameter og taklampe
Før løyvet settes i drift skal du dokumentere at kjøretøyet du skal bruke er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at du har installert godkjent taksameter.

Du vil få tilsendt et skjema for egenerklæring når du får innvilget drosjeløyve. Du må fylle ut skjemaet og legge ved dokumentasjon og sende det tilbake til fylkeskommunen før du kan sette løyvet i drift.

Du må også ha godkjent taklampe og merke løyvenummeret på drosjens sidedør.

For å kunne søke må du legge ved dokumentasjon som viser at du har god vandel og tilfredsstillende økonomisk evne. Vedleggene må ikke være eldre enn tre måneder.

Dette må du må legge ved i søknaden:
• Skatteattest for bedriften/firmaet
• Konkursattest for bedriften/firmaet

Enkeltpersonforetak må legge ved følgende vedlegg:
1. Politiattest for innehaver
2. Kopi av eventuell dom/forelegg hvis du er dømt

Selskap må legge ved følgende vedlegg:
1. Politiattest for daglig leder eller transportleder
2. Politiattest for foretaket
3. Kopi av eventuell dom/forelegg hvis du er dømt

Hvis firmaet ditt er under tre måneder, må du legge ved følgende vedlegg:
1. Politiattest for daglig leder eller transportleder
2. Politiattest for foretaket
3. Kopi av eventuell dom/forelegg hvis du er dømt
4. Skatteattest for daglig leder
5. Konkursattest for daglig leder

Fra 1. november 2020 ble ordningen for drosjeløyve lik over hele landet. Derfor har de fleste fylkeskommunene laget et felles nasjonalt søknadsskjema. Nordland fylkeskommune har et eget søknadskjema som du finner link til lengre opp på denne siden.

Når du har sendt inn søknad

Når du har sendt inn søknaden, vil fylkeskommunen gå gjennom søknaden og vedleggene og se om du oppfyller vilkårene for å få drosjeløyve. Du vil få et vedtak så fort saksbehandlingen er ferdig.

Hvis søknaden din blir godkjent, må du betale et behandlingsgebyr på kr 3400,- kroner per løyve. Vi sender ut faktura på e-posten du har oppgitt i søknaden. Når betalingen er registrert i banken hos oss, vil løyvedokumentet bli sendt ut.

Løyvet gjelder for hele landet, med unntak av kommuner der andre løyvehavere har enerett.

Du må sette deg inn i kravene som gjelder for å ha et drosjeløyve. Disse kravene kan du lese mer om på fylkeskommunens nettsider.

En endring fra 01.01.2024

Så snart du har fått vedtak fra oss om tildeling av løyve, må du sende inn en garanti til oss. Beløpet settes ut fra € kursen den første virkedagen i oktober, og er for 2023 kr 53 000,- for det første løyvet og kr 26 000,- for de påfølgende.

Mottar vi ikke kvittering/betaling innen 3 måneder avvises søknaden, og ny søknad må sendes inn for ny tildeling.

Eneretter for drosjetransport
Fylkeskommunene har mulighet til å tildele eneretter for drosjetransport i områder der det kan forventes at markedet ikke tilbyr et tilstrekkelig drosjetilbud på kommersielle vilkår.

For å kunne drive med drosjetransport i et område der fylkeskommunen har tildelt enerett må man altså ha fått tildelt eneretten. Dersom transporten er bestilt på forhånd, kan en annen drosjeløyveinnehaver enn den som har enerett transportere passasjerer inn i og ut av et enerettsområde. Eneretter blir utlyst som offentlige anskaffelser.

Lover og regelverk
Du kan lese mer om regelverket på lovdata.no:
Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)
Forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften)

Hvilken fylkeskommune skal du søke i?

Åpne kontaktskjema