Rapporteringen skal oppfylle PSD2 artikkel 96 nr. 6 som krever at foretak som yter betalingstjenester, skal rapportere svindeldata til tilsynsmyndighetene. Kravet er videreført i Forskrift om systemer for betalingstjenester § 2 siste ledd.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Skjemaet skal sendes inn halvårlig.

Banker, kredittinstitusjoner, e-pengeforetak, betalingsforetak, opplysningsfullmektiger og filialer av slike foretak med hovedsete i annen EØS-stat.
Den som skal sende inn dette skjemaet, trenger Altinn-rollen Utfyller/innsender.
Til den som skal sende inn skjemaet i Altinn: Du kan se hvilke roller du har for respektive aktører på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Excel-skjema for svindelrapportering.

Aggregerte svindeldata vil publiseres i Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse av finansforetakenes bruk av informasjonsteknologi. Aggregerte svindeldata vil også sendes europeiske myndigheter for aggregering av svindeldata på europeisk nivå.

Se mer informasjon på Finanstilsynet nettsider

Kontaktinformasjon

Åshild Johnsen,
Tlf.: 22 93 97 02
epost:  ajo@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema