Skjemaet benyttes til søknad om konsesjon som betalingsforetak med begrenset tillatelse.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Ved behov

Feilinnsending:

Dersom søknad er sendt inn ved en feil eller dersom søknaden trekkes, så skal Finanstilsynet gis beskjed.

Foretak som tilfredsstiller kravene i finansforetaksloven § 2-10 tredje ledd, kan søke om tillatelse til å drive virksomhet som betalingsforetak med begrenset tillatelse.  

En begrenset tillatelse til å yte betalingstjenester i Norge kan kun omfatte betalingstjenester som følger av finansavtaleloven § 11 første ledd bokstav d, det vil si pengeoverføringer.

Tillatelsen kan kun gis til foretak, herunder enkeltpersonforetak, ikke til fysiske personer.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvilke vedlegg som kreves vil fremgå av søknadsskjema.

I henhold til Forskrift om utligning av Finanstilsynets utgifter ved tilsyn, er det innført et gebyr på 30 000 kroner for å få søknad om konsesjon behandlet av Finanstilsynet.

Kvittering for betalt gebyr skal ligge ved søknad. Finanstilsynet vil ikke starte søknadsbehandling før kvittering er mottatt og innbetaling er kontrollert.

Institusjoner under tilsyn av Finanstilsynet – herunder betalingsforetak – betaler i tillegg en årlig avgift til Finanstilsynet som beregnes hvert år. Avgiftens størrelse fastsettes av Finansdepartementet.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Beate Norberg, e-post: bno@finanstilsynet.no, tlf: 22 93 96 78
Henriette Yggeseth, e-post: heyg@finanstilsynet.no, tlf: 23 39 96 25

Åpne kontaktskjema