For å drive virksomhet som låneformidler kreves tillatelse fra Finanstilsynet eller registrering i Finanstilsynets virksomhetsregister. Krav til registrering gjelder for låneformidler av lån til næringsdrivende, aksessorisk låneformidler av andre lån enn boliglån til forbrukere eller finansagent som er finansagent for ett finansforetak. Formidling av lån til forbrukere krever tillatelse. Tillatelse gis som finansagentforetak eller finansmeglerforetak.

 

Se mer informasjon på Finanstilsynets nettsider: https://www.finanstilsynet.no/tema/laneformidling/

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet benyttes ved søknad om eller ved registrering av låneformidlingsvirksomhet.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Krav til vedlegg framgår av skjemaet.

Kontaktinformasjon

Ida Småge Breidablikk, 22 93 99 48, Ida.Smage.Breidablikk@finanstilsynet.no

Anneli Raadim, 22939631, Anneli.Raadim@finanstilsynet.no

Petter Omland, 22 93 98 33, petter.omland@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema