Skjemaet skal brukes av selskaper (ikke enkeltpersonforetak) som skal starte opp godkjenningspliktig regnskapsføringsvirksomhet. Det må påregnes fire ukers behandlingstid.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes av selskaper som kan dokumentere at vilkårene for godkjenning som regnskapsselskap er oppfylt.

Selskapet som søker om godkjenning, må være registrert i Foretaksregisteret.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Daglig leder eller rollen Styreleder.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Enkeltpersonforetak er ikke et selskap, og skal derfor ikke bruke dette skjemaet. Regnskapsføringsvirksomhet i et enkeltpersonforetak drives på grunnlag av innehaverens personlige godkjenning. Foretaket må registreres i Foretaksregisteret, og må deretter meldes til Finanstilsynet via KRT-1060.

Ingen vedlegg er nødvendig.

Se regnskapsførerloven § 2-2 og § 2-5 

Det gjelder krav til virksomheten etter at godkjenning eventuelt blir tildelt. Søknaden blir vurdert etter følgende vilkår:

  1. Selskapet må ha som vedtektsfestet formål å føre regnskap for andre
  2. Selskapet må være i stand til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller
  3. Selskapet må være registrert i Foretaksregisteret
  4. Selskapets ledelse, styremedlemmer og eiere må oppfylle regnskapsførerlovens skikkethetskrav.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes 
E-post: mal@finanstilsynet.no 
Telefon: 22 93 97 94

Unn Hedvig Årskaug
E-post: uha@finanstilsynet.no 
Telefon: 22 93 97 34

Åpne kontaktskjema