Rapportering fra inkassoforetak for blant annet å vurdere foretakenes soliditet, sjekke rutiner for behandling av klientmidler og foreta egnethetsvurderinger av daglig leder, styremedlemmer og betydelig(e) eier(e) av inkassoforetak.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Innleveringsfrister:

Rapportering for første halvår: 1. september
Rapportering for andre halvår: 1. mars

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Kopi av eventuelle dokumenter som hjemler erstatningsansvar.

Opplysninger innhentes fra inkassoforetak for å vurdere foretakenes soliditet, herunder påse at kravet om positiv egenkapital er oppfylt. Innrapporteringen skal videre bidra til å innhente statistikkopplysninger, fange opp eventuelle rutiner for behandling av klientmidler i strid med inkassolovgivningen, samt å foreta egnethetsvurderinger av daglig leder, styremedlemmer og betydelig(e) eier(e) av inkassoforetak.

Skjemaet inneholder opplysninger om resultatregnskap og balanse, opplysninger om størrelsen på klientmidler i forhold til klientmiddelforpliktelsene med spørsmål om rutiner for behandling av slike midler, generelle opplysninger om inkassovirksomhetens omfang, samt opplysninger om eventuelt skifte av daglig leder og/eller styremedlemmer, herunder erverv av betydelig eierandel og/eller økning av slik eierandel, som ledd i Finanstilsynets egnethetsvurdering i medhold av inkassoloven § 5.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Stein Tore Næprud, 22 93 98 07
e-post: stn@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema