AIF-forvaltere og forvaltningsselskap, inkl. filialer av utenlandske foretak, skal årlig rapportere informasjon om hvitvask.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Ă…rlig rapportering.

AIF-forvaltere, forvaltningsselskap, og filialer av disse.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av KRT-1189 Hvitvask:

Jaan-Herluf Steenberg, Tlf.: 22 93 98 77

Åpne kontaktskjema