AIF-forvaltarar, forvaltingsselskap, verdipapirføretak, inkl filialar av tanlandske føretak skal rapportere informasjon om kvitvask årleg.

Til innboksen

Om denne tenesta

Årleg rapportering.

AIF-forvaltarar, forvaltingsselskap, verdipapirføretak og filialar av desse.

For å fylle ut skjemaet treng du Altinn-rolla Utfyllar/innsendar.

Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Profil, roller og rett. Om du ikkje har desse rollene, må du få dei delegert til deg frå nokon som har.

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av KRT-1189 Hvitvask:

Jaan-Herluf Steenberg, Tlf.: 22 93 98 77

Åpne kontaktskjema