Skjemaet benyttes til rapportering/innsending av gjenopprettingsplaner for banker, kredittforetak, holdingforetak i finanskonsern og finansieringsforetak som inngår i finanskonsern.

For rapportering av brudd på gjenopprettingsindikatorer benytt skjemaet KRT-1228 Brudd på gjenopprettingsindikatorer.

Se mer informasjon på Finanstilsynets nettsider og rundskriv 1/2022.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Årlig rapportering.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Gjenopprettingsplaner og relevante vedlegg.

Kontaktinfo

Følgende kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av skjemaet:

Jennie Ekeroos-Mathiassen, Tlf.: 22 93 99 08, Jennie.Ekeroos-Mathiassen@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema