Banker, kredittforetak, holdingforetak i finanskonsern og finansieringsforetak som inngår i finanskonsern, som tidligere har sendt inn skjemaet KRT-1226 Skjema for innrapportering av gjenopprettingsplan til Finanstilsynet, skal benytte dette skjemaet (KRT-1228) for å rapportere brudd på gjenopprettingsindikatorer i de innsendte planene.

Se mer informasjon på Finanstilsynets nettsider og rundskriv 1

Start tjeneste

Om denne tjenesten

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil.  Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Informasjon om brudd på gjenopprettingsindikatorer og relevante vedlegg.

Kontaktinfo

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av skjemaet:

Josefine Wilberg, Tlf: 22 93 97 74, jowi@finanstilsynet.no

Martin G. Halvorsen, Tlf.: 22 93 97 23, mgh@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema