Alle forsikringsmeglingsforetak og gjenforsikringsmeglingsforetak registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister skal sende inn skjemaet. Foretakets revisor skal kontrollere at behandlingen av klienters midler er betryggende. Revisorerklæring om klientmidler skal sendes inn av revisor hvert halvår.

Finanstilsynet stiller krav om revisorerklæring om klientmidler med hjemmel i Finanstilsynsloven §4.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Skjemaet skal sendes inn hvert halvår.

Frister:

1.9 for innlevering for 1. halvår

15.3 for innlevering for 2. halvår

Rapporteringsplikten gjelder alle forsikringsmeglingsforetak og gjenforsikringsmeglingsforetak som er registrert i Finanstilsynets konsesjonsregister.

Foretaket fyller ut skjemaet og signerer første trinn. Foretakets revisor kontrollerer, og bekrefter revisorerklæringen ved å signere i trinn to og sende inn skjemaet.

Foretaket er ansvarlig for at deres revisor leverer revisorerklæringen innen fristens utløp.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender eller rollen Regnskapsmedarbeider. Skjemaet skal signeres og sendes inn av noen med rollen Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, . Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Vedlegg skal benyttes ved behov.

LOV 1956-12-07 nr 01. Lov om tilsynet med finansinstitusjonermv. (finanstilsynsloven)

Kontaktinformasjon

Følgende personer kan kontaktes ved spørsmål om utfylling av KRT-1185 Forsikringsformidlingsforetakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse:

Merete Hoel Bjanes, 22 93 97 90, mhb@finanstilsynet.no
Ingerid Boge, 22 93 99 48, ibo@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema