Finansforetak som har avtale om formidling av lån med aksessoriske låneformidlere eller finansagentforetak, må bekrefte dette i melding til Finanstilsynet før disse kan formidle lån på foretakets vegne. Ved opphør av avtale om formidling av lån til forbrukere må finansforetaket gi melding til Finanstilsynet om dette.

 

Se mer informasjon på Finanstilsynets nettsider: https://www.finanstilsynet.no/tema/laneformidling/

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet benyttes ved opphør av agentavtale eller som bekreftelse på ny agentavtale.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Det er ingen krav til vedlegg.

Kontaktinformasjon

Ida Småge Breidablikk, 22 93 99 48, Ida.Smage.Breidablikk@finanstilsynet.no

Anneli Raadim, 22 93 96 31, Anneli.Raadim@finanstilsynet.no

Petter Omland, 22 93 98 33, petter.omland@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema