Forsikringsforetak skal ved inngåelse av forsikringsformidlingsavtale påse at vilkårene for registrering i forsikringsformidlingsloven er oppfylt hos det foretaket de inngår avtale med. Dersom vilkårene er oppfylt, skal forsikringsforetaket gi en bekreftelse til foretaket.  

Skjema med bekreftelse fra forsikringsforetaket sendes inn til Finanstilsynet dersom foretaket de inngår avtale med søker om registrering som forsikringsagentforetak eller aksessorisk forsikringsagentforetak (KRT-1186). 

Se mer informasjon på Finanstilsynets nettsider

Skjemaet er tilgjengelig for brukere uten norsk fødselsnummer eller D-nummer (nivå 0). Se mer under Hvem skal bruke skjemaet.

The form is available in English version. Change Language on the upper right side on this page.
The form is available to foreign companies without a Norwegian organisation number, and users without a Norwegian national identity number/D-number (level 0).

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når forsikringsselskapet skal bekrefte en innsendt søknad om registrering som forsikringsagentsforetak eller aksessorisk forsikringsagentforetak (KRT-1186). 

Skjemaet skal benyttes av forsikringsforetak.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer kan du logge inn med egendefinert ID (nivå0).

For å logge inn på nivå0 må du først opprette en egendefinert bruker.

Dette gjør du ved å velge Logg inn -> Gå videre til alternative innloggingsmetoder -> Innlogging uten fødselsnummer/D-nummer og velg Lag ny bruker.

Krav til vedlegg og dokumentasjon framgår av skjemaet.

 

Se mer informasjon på Finanstilsynets nettsider.

Kontaktinfo

Ingerid Boge, 22 93 99 48, ibo@finanstilsynet.no

Sindre Glomsaker-Gjessing, 22 93 96 43, sigl@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema