Tjenesten benyttes av virksomheter og privatpersoner som oppbevarer farlig stoff på en eiendom, i et anlegg eller transporterer farlig stoff i rørledning.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Den som oppbevarer farlig stoff er den som sender inn meldingen. Privatpersoner kan sende inn melding for eiendommer de selv eier eller fester (er hjemmelshaver til). Dersom privatperson oppbevarer farlig stoff på for eksempel leid eiendom, må enten hjemmelshaver melde inn, eller delegere rettighet til å melde inn farlig stoff på sin eiendom. Delegering er beskrevet her. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet for en virksomhet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design. Du kan se hvilke roller du har for en virksomhet på denne siden.

Om du ikke har påkrevd rolle, må du få noen i virksomheten som har denne rollen til å delegere den til deg.

Forskrift 8. juni 2009 om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen § 12, stiller krav til at det sendes melding til DSB om oppbevaring av farlig stoff i mengde lik eller over mengdegrensene i vedlegg 2 til forskriften. Hensikten med kravet til innmelding er at det skal foreligge en oversikt over hvor det befinner seg større mengder farlig stoff. Informasjonen brukes i arbeid med å forebygge ulykker og i beredskapssituasjoner.

Dersom virksomhet eller privatperson oppbevarer farlig stoff, i mengde lik eller større enn mengdegrensene i vedlegg 2 til forskrift om håndtering av farlig skal det meldes til DSB.

Kontaktinformasjon

Telefon faglig brukerstotte: 33 41 25 00

Epost faglig brukerstotte: postmottak@dsb.no

Åpne kontaktskjema